Arbeidsoppgåvene vil mellom anna vera å utarbeida reguleringsplanar og delta i sentrums- og tettstadsutviklingsprosjekt.

Som trainee får du ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane. 

Søknad går gjennom Framtidsfylket. Søknadsfrist: 1. mars 2018.

Gå til utlysingstekst her