Sogn regionråd inviterer til oppstart av prosjektet Sogn for alle. Saman skal vi auke deltaking i arbeidsliv og samfunnsliv for innvandrarar som bur i Sogn.

Stad:  Quality Hotel Sogndal
Tid:    Tysdag 1. desember 2020 kl 10-14

Du får kunnskap, innsikt og kultur. Sett av dagen. 

Målgruppe: Sogn for alle sine samarbeidspartar, kommunane ved ordførarar, rådmenn og kommunalsjefar, leiarar og hovudtillitsvalde frå private og offentlege verksemder og representantar frå frivillig sektor.

Påmelding innan 20. november: pamelding.sogn.regionraad.no

Konferansen er gratis.