Vegadressene skal sørgje for at alle på ein lett og forståeleg måte kan finne fram til bygningar, bustader og andre aktuelle stader.

Formålet med prosjektet er å få eit einsarta vegadressesystem i regionen i samsvar med nasjonale mål. Vi har fått kr 275 000 i skjønsmidlar frå programstyret for fornying av offentleg sektor. Prosjektet er planlagt å gå over tre år fram til 2015 og omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Luster, Sogndal, Vik og Årdal.

Les brosjyre om nye vegadresser

Les meir om adresseprosjektet