Det kan du få svar på når rapporten Grøn region Indre Vestland blir lansert 8. desember på Voss. Då inviterer Vestland fylkeskommune og Innovasjon Noreg saman med partnarar i regionen til presentasjon av den regionale rapporten, som syner status for Indre Vestland med tanke på grøn verdiskaping, behov for omstilling og innovasjon, dei grøne verdikjedane og kva som skal til for å lukkast. Rapporten er utarbeidd av EY i tett samarbeid med fylkeskommunen, Innovasjon Noreg, regionråd og kommunar i Indre Vestland.

Invitasjon (pdf)

Meld deg på her (pameldingssystem.no)

På nettsida til Grøn region Vestland kan du lesa meir om prosjektet