Tema for møtet var organiseringa av vidaregåande opplæring og rådet sitt arbeid med den faglege utgreiinga. 

I møtet vart Noralv Distad, ordførar i Aurland kommune, gjenvald som regionrådsleiar.

Møteinnkalling 25.1.2013

Møteprotokoll 25.1.2013