Lærande barnehagar i Sogn

Høgskulen har granska om barnehagane i indre Sogn er lærande organisasjonar

Les meir

Plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge

Målet med planen er at arbeidet med å styrka barn og unge si psykiske helse og trivsel får større merksemd i regionen

Les meir

Ny programleiar

Hanne Hjelmeland Ørnehaug er byrja i stillinga som programleiar for barnehage- og skuleutvikling i Sogn regionråd

Les meir

Regional analyse for Sogn

Telemarksforsking har laga ein analyse for Sogn om næringsutvikling, folketalsutvikling, scenarioer, innovasjon og utdanning

Les meir

Regionalplan 2017-2020 på høyring

Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 med mål, satsingsområde og strategiar for dei neste fire åra er sendt på høyring

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS