Plan for god psykisk helse for barn og unge

Målet med planen er at arbeidet med å styrka barn og unge si psykiske helse og trivsel får større merksemd i regionen

Les meir

Regionalplan 2017-2020 på høyring

Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 med mål, satsingsområde og strategiar for dei neste fire åra er sendt på høyring

Les meir

Regional analyse for Sogn

Telemarksforsking har laga ein analyse for Sogn om næringsutvikling, folketalsutvikling, scenarioer, innovasjon og utdanning

Les meir

Ny programleiar

Hanne Hjelmeland Ørnehaug er byrja i stillinga som programleiar for barnehage- og skuleutvikling i Sogn regionråd

Les meir

Helse Førde med i arbeidet for god psykisk helse i Sogn

Helse Førde blir med i partnarskapen for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i medlemskommunane til Sogn regionråd

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS