Helse Førde med i arbeidet for god psykisk helse i Sogn

Helse Førde blir med i partnarskapen for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i medlemskommunane til Sogn regionråd

Les meir

Ny programleiar

Hanne Hjelmeland Ørnehaug er tilsett som ny programleiar for barnehage- og skuleutvikling i Sogn regionråd

Les meir

Fellesmøte om ny regionalplan

Sogn regionråd er i gang med å utarbeide ein ny regionalplan og arrangerte fellesmøte for formannskapa og andre aktørar for innspel til planen

Les meir

Om Sognebåten på politikardagen

Sogn regionråd orienterte fylkespolitikarane om tiltak for å utvikla Sognebåten

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS