Tankesmien Agenda - arbeidsmøte 4. mai i Høyanger

Kva skal vi gjera for å sørge for at levende, gode lokalsamfunn også blir viktig i framtida? Kva må vi ta vare på, kva må vi endra og kva treng vi av nye tiltak?

Les meir

Møte i Sogn regionråd 31.3.2017

Sakspapira til neste rådsmøte finn du under

Les meir

Studietur til Svalbard

30 barnehagetilsette frå kommunane i Sogn drog den 28. februar-3. mars på studietur til Svalbard

Les meir

Lærande barnehagar i Sogn

Høgskulen har granska om barnehagane i indre Sogn er lærande organisasjonar

Les meir

Plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge

Målet med planen er at arbeidet med å styrka barn og unge si psykiske helse og trivsel får større merksemd i regionen

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS