Fellesmøte om ny regionalplan

Sogn regionråd er i gang med å utarbeide ein ny regionalplan og arrangerer fellesmøte fredag 30.9.2016

Les meir

Ledig psykologstilling

I samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane tilset dei ni kommunane i Sogn regionråd psykolog

Les meir

Mange vinnarar på entreprenørskapsmessa

600 ungdommar, 6 vinnarar og ein strålande dag i Årdal

Les meir

Møte om bustadutvikling i Sogn

Meir enn 30 deltakarar møttest for å diskutera bustadbehov, utfordringar og moglege løysingar for meir variert bustadmarknad i Sogn

Les meir

Partnarskapsavtale for fleire læreplassar i Sogn

Fredag 8. april vart det signert ein partnarskapsavtale for å auke tal læreplassar og for å rekruttera fagarbeidarkompetanse til arbeids- og næringsliv i Sogn

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS