Felles fagdag for tilsette i skulane

Onsdag 16. august arrangerte Sogn regionråd fagdag for tilsette i skulane. Over 450 tilsette frå barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular i Sogn hadde i går gleda av å høyra Pål Roland forelesa om klasseleiing, relasjonsbygging og utfordrande åtferd.

Les meir

Ny psykolog

Magnus Lia er byrja i stillinga som psykolog i folkehelsearbeidet for regionrådskommunane 

Les meir

Innovative elevar på entreprenørskapsmessa

600 ungdomsskuleelevar frå heile regionen var samla i Høyanger. Messa levde opp til målet om initiativ, skaparlyst og kreativitet.

Les meir

Årsmelding 2016

Sogn regionråd har hatt eit aktivt år i samarbeid med mange aktørar. Sognebåten, bustadstrategi, ny regionalplan, samferdsleplan og barnehage- og skuleutvikling er nokre av prosjekta du kan lesa om i årsmeldinga.

Les meir

Tankesmien Agenda - arbeidsmøte 4. mai i Høyanger

Kva skal vi gjera for å sørge for at levende, gode lokalsamfunn også blir viktig i framtida? Kva må vi ta vare på, kva må vi endra og kva treng vi av nye tiltak?

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS