Ny programleiar

Hanne Hjelmeland Ørnehaug er tilsett som ny programleiar for barnehage- og skuleutvikling i Sogn regionråd

Les meir

Fellesmøte om ny regionalplan

Sogn regionråd er i gang med å utarbeide ein ny regionalplan og arrangerte fellesmøte for formannskapa og andre aktørar for innspel til planen

Les meir

Om Sognebåten på politikardagen

Sogn regionråd orienterte fylkespolitikarane om tiltak for å utvikla Sognebåten

Les meir

Bustadstrategi for Sogn - til handsaming i kommunane

Bustadstrategi for Sogn er sendt til kommunane for godkjenning

Les meir

Ledig psykologstilling

I samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane tilset dei ni kommunane i Sogn regionråd psykolog

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS