Møte i Sogn regionråd 15.9.2017

Sakspapir og presentasjonar frå møtet finn de her

Les meir

Felles fagdag for tilsette i skulane

Onsdag 16. august arrangerte Sogn regionråd fagdag for tilsette i skulane. Over 450 tilsette frå barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular i Sogn hadde i går gleda av å høyra Pål Roland forelesa om klasseleiing, relasjonsbygging og utfordrande åtferd.

Foyler frå føredrag finn det på Wikispaces fagnettverk skule: http://fagnettverkskule.wikispaces.com/
Her vil de etter kvart finne referat frå dei enkelte fagnettverka, sjå i rullegardin til venstre på sida og finn ditt nettverk, dokmunet vert lagt her.
Felles dokument, jf. Pål Roland vil de finne på framsida.

Les meir

Ny psykolog

Magnus Lia er byrja i stillinga som psykolog i folkehelsearbeidet for regionrådskommunane 

Les meir

Innovative elevar på entreprenørskapsmessa

600 ungdomsskuleelevar frå heile regionen var samla i Høyanger. Messa levde opp til målet om initiativ, skaparlyst og kreativitet.

Les meir

Årsmelding 2016

Sogn regionråd har hatt eit aktivt år i samarbeid med mange aktørar. Sognebåten, bustadstrategi, ny regionalplan, samferdsleplan og barnehage- og skuleutvikling er nokre av prosjekta du kan lesa om i årsmeldinga.

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS