Studietur til Svalbard

30 barnehagetilsette frå kommunane i Sogn drog den 28. februar-3. mars på studietur til Svalbard

Les meir

Lærande barnehagar i Sogn

Høgskulen har granska om barnehagane i indre Sogn er lærande organisasjonar

Les meir

Plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge

Målet med planen er at arbeidet med å styrka barn og unge si psykiske helse og trivsel får større merksemd i regionen

Les meir

Regionalplan 2017-2020 på høyring

Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 med mål, satsingsområde og strategiar for dei neste fire åra er sendt på høyring

Les meir

Regional analyse for Sogn

Telemarksforsking har laga ein analyse for Sogn om næringsutvikling, folketalsutvikling, scenarioer, innovasjon og utdanning

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS