Medlemmar i programstyret "System for styrka læring":
Ordførar: Ivar Kvalen, Luster (vara Jarle Aarvoll, Sogndal)
Rådmann: Olve Fossedal, Årdal, vara Kjellaug Brekkhus, Høyanger
Skulefagleg ansvarleg: Jan Kåre Stedje, Årdal (vara: Bjarnhild Samland, Vik
Rektor: Bjarte Ramstad, Sogndal, vara: Ingrid Steine Bortne, Aurland
Styrar: Heidi Johnsen, Balestrand, vara: Hilde Valvik Menes, Leikanger
PPT: Karin Uglum, Sogn PPT, vara: Vibeke Fusche Moe, Indre Sogn PPT
Utdanningsforbundet: Heidi Rennestraum, Vik
KS Sogn og Fjordane: Astrid Marie Vie
Høgskulen i Sogn og Fjordane: Osvald Lykkebø
Statped Vest: Jorunn Fortun
Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane: Holger Aasen, vara Eivind Husabø
Sogn regionråd: Karina Nerland og Hanne Ørnehaug

Mandat for programstyret