Møte 28. oktober

Noralv Distad vart valt til leiar i Sogn regionråd. Rådet valde også representantar til arbeidsgruppene reiselivsgruppa, RUP-gruppa og samferdslegruppa.

Rådet løyvde midlar til Framtidsfylket for gjennomføring av profileringsmessene og vedtok å vidareføra avtale med Vik kommune om GIS-koordinator. 

Lufthamnsjef Gunnar Solbakken orienterte om aktuelle tiltak og planar for Sogndal lufthamn Haukåsen.

Saksdokument

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS