Status for lærlingeordninga og korleis styrka rekrutteringa var tema for innleiingane frå Per Jørgen Loen, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Anne Kauppi, Sogn opplæringskontor. 

Jan Ryste frå KS orienterte om kvifor kommunane bør vera opptekne av det som skjer i EU, og kva KS kan gjere.

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Vedlegg:
Anbod på regionale ruteflyginger - høyring
Rapport TØI og Møreforsking
Musea i Sogn og Fjordane: Modellar for berekning av driftstilskot 2015-2017

Presentasjonar:
Korleis styrka tilbodet om læreplassar?
Per Jørgen Loen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kvifor kommunane bør vera opptekne av det som skjer i EU og kva kan KS gjere?
Jan Ryste, KS Sogn og Fjordane