Sogn består av ni kommunar Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Luster, Sogndal, Vik og Årdal. Regionen har omlag 32 000 innbyggjarar, med Balestrand som den minste kommunen (ca 1300) og regionsenteret Sogndal som den største (ca 7500). Areal: 9587 km2.