Sognatinget vedtok årsmeldinga 2023 og delegeringsreglementet for Sognrådet IPR. 

Presentasjonar:

Sakspapir