Oppsummering og lenker til presentasjonar: 

 1. Velkomst v/ rådsleiar Hilmar Høl
 2. Regionen vår –  moglegheiter, utfordringar og samarbeid v/ rådsleiar Hilmar Høl
 3. Kommuneøkonomien og økonomiske utfordringar i Sogn regionråd sine kommunar v/ Kåre Træen, seniorrådgjevar, Kommunalavdelinga, Statsforvaltaren i Vestland
 4. Viktige samferdsleutfordringar i regionen v/ rådgjevar Jan Øhlckers
 5. HVL Campus Sogndal – viktig aktør for regionen v/ Tone Skjerdal, samfunnskontakt, Høgskulen på Vestlandet Campus Sogndal
  Regionrådet følgjer opp arbeidet med auka rammer til Hvl.
 6. Desentralisert sjukepleiarutdanning - kort presentasjon av notat v/ rådgjevar Svein Arne Skuggen Hoff
 7. Energi - ei utfordring for innbyggjarar og næringsliv v/ rådgjevar Jan Øhlckers
 8. Avsluttande kort spørsmålsrunde
  Finansiering og nybygg ved Urnes stavkyrkje
 9. Neste møte
  Tidspunktet for neste møte blir avklart etter drøfting i regionrådet og kontakt med stortingsbenken