10. februar, Årdal
24. mars, Lærdal
25. april, Vik 
16. juni, Sogndal
28.-29. august, Bergen
31. oktober, Luster
15. desember, Aurland

 

 

 

 
 


Møtestad kan bli endra.

Sognatinget med alle formannskapa: 21. mars 2023.

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag: 21. april og 27. oktober 2023.

Møteplan for 2024

Tidlegare møte