10. februar, Årdal
24. mars, Lærdal
25. april, Vik 
16. juni, Sogndal
3. november, Luster
15. desember, Aurland

 

 

 

 


 

Møtestad kan bli endra.

Sognatinget med alle formannskapa har møte 21. mars 2023.

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag: 21. april og 27. oktober 2023.

Tidlegare møte