Rådet vedtok uttale om at det må gjennomførast ei grundig analyse, i form av ei konseptvalutgreiing (KVU) eller tilsvarande før arbeidet med oppgradering av Lærdalstunnelen kan starte. Les uttalen her

Statsforvaltaren innleia om arbeidet om marint vern av Sognefjorden og kva følgjer eit vern vil få for regionen. 

Høyanger kommune går ut av Sogn regionråd frå 1. januar og vart takka for godt samarbeid. 

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Presentasjonar:
Velkommen til Høyanger
Marint vern av Sognefjorden