Rådmannsgruppa i Sogn regionråd utviklar samarbeidet om kommunal forvaltning og tenesteproduksjon i regionen. Samarbeidet er ikkje eit organ i høve lovverket. Les meir om rådmannsgruppa.

Sogn regionråd har fleire regionale fagnettverk som bidreg til erfaringsutveksling og kompetanseheving mellom tilsette i kommunane:

Barnehage- og skuleregion Sogn
HR-nettverk
Næringsnettverk
Nettverk for helse og omsorg
Oppmålingsgruppa

Det er meir enn 20 nettverk for barnehagane og skulane i regionen. Du kan lesa meir om fagnettverka på fagnettverkisogn.no