13. februar, Bergen
3. mai, Balestrand
15. juni, Vik
14. september, Leikanger
26. oktober, Lærdal 
7. desember, Sogndal 

 

 

 

Dei interkommunale selskapa i regionen har møte 20. april og 19. oktober 2018.

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd

Aktivitetskalendar for barnehage og skule finn du her