PricewaterhouseCoopers utfører sekretariatstenestene for kontrollutvala. Kontrollutvala skal på vegne av kommunestyre syta for tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga.