Presentasjonar 


Ordførar Arnstein Menes ønskjer velkomen


Lærdalstunnelen –  stengingsregime og avbøtande tiltak v/ Nils Magne Slinde, sjefingeniør og Stein Idar Dyngen, sjefingeniør, Statens vegvesen


Rein Sognefjord 2024 v/ Kenneth Bruvik, styreleiar og Helene Sandsten, dagleg leiar Framtidshavet (Teams)


Indre Sogn Friluftsråd v/ Harald Otterstad, rådgjevar friluftsliv og Torkjell Solbraa, tenesteleiar, Sogndal kommune


Digitalisering av samfunnet - oppgåver, mulegheiter og utfordringar v/ Jørn Stenehjem, seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet


Status i arbeidet i rådmannsgruppa v/ Stig Stark-Johansen, leiar i rådmannsgruppa


Sakliste og møteinnkalling finn du i møtekalendaren