Sogn regionråd skal vera ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. Sogn regionråd skal også fungere som base for definerte prosjekt og vidare ha som mål å samordna og forenkla oppgåver for eigarane.

Rådet har vanlegvis 6 møte i året. Leiar i rådet er ordførar Petter Sortland, Høyanger kommune.

Rådet har slik samansetjing:
Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune (leiar)
Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal kommune (nestleiar)
Noralv Distad, ordførar Aurland kommune
Harald Offerdal, ordførar Balestrand kommune
Ivar Kvalen, ordførar Luster kommune
Arild Ingar Lægreid, ordførar Årdal kommune
Jon Håkon Odd, ordførar Leikanger kommune
Olav Turvoll, ordførar Vik kommune
Jarle Aarvoll, ordførar Sogndal kommune

Les rådet sine vedtekter.

Det er laga retningslinjer for handsaming av søknader frå personar eller organisasjonar. Les retningslinjene.