Rådmannsgruppa i Sogn regionråd utviklar samarbeidet om kommunal forvaltning og tenesteproduksjon i regionen. Samarbeidet er ikkje eit organ i høve lovverket. Les meir om rådmannsgruppa.

Sogn regionråd har fleire regionale fagnettverk som bidreg til erfaringsutveksling og kompetanseheving mellom tilsette i kommunane:

Barnehage- og skuleregion Sogn
Fagnettverk for barnehagar
Fagnettverk for skular
HR-nettverk
Kulturnettverk
Næringsnettverk
Nettverk for helse og omsorg
Oppmålingsgruppa
Ungdomsnettverk